Fjernvarme

Dansk Fjernvarme repræsenterer i alt 402 fjernvarmeselskaber, der tilsammen leverer fjernvarme til ca. 1,5 mio. forbrugere. Heraf er de 200–250.000 offentlige bygninger og private erhvervsejendomme. Med mere end 1,5 mio. boliger tilsluttet fjernvarme er det mere end 60% af samtlige boliger i Danmark, der opvarmes med fjernvarme.

 

Med vedtagelsen af lov for kollektiv varmeforsyning og lov om fremme af besparelser i energiforbruget i juni 2000, er fjernvarmeselskaberne pålagt at skulle yde gratis energirådgivning til dem, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen samt alle, der har mulighed for at blive omstillet til fjernvarme.

 

Alle fjernvarmeværker skal – i henhold til den nye varmeforsyningslov - medvirke til at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand samt mindske energiforsyningens afhængighed af olie.

 

Fjernvarmeforsyningen i Danmark har igennem de sidste 10 år gennemgået en markant forandring. I dag er mere end 95% af al fjernvarme baseret på spildvarme fra kraftvarmeproduktion, overskudsvarme fra affaldsforbrænding og fremstillingsvirksomheder samt biobrændsler. Mindre end 5% produceres af fossile brændsler som kul, olie og naturgas.


Serviceordning

Gjøl VVS er med i Fjernvarmens Serviceordning. Dvs. at vi er kvalificeret i at udføre service og rådgive den enkelte forbruger efter en lang række krav, som er fastlagt for ordningen.

 

FORSIDE     //     PROFIL     //     YDELSER    //     PRODUKTER     //     KONTAKT

Industrivej 31    l    DK-9440 Aabybro    l    Telefon: +45 9824 1089    l    info@gjol-vvs.dk

Det betyder Serviceordningen for dig:

Fjernvarmens Serviceordning er din garanti for en fast aftale om vedligehold, hvor servicemontøren forpligter sig til:


  1. at sikre, at du opnår den ønskede varmekomfort med det mindst mulige energiforbrug.


  1. at give dig kvalificeret energirådgivning og foreslå nødvendige eller hensigtsmæssige forbedringer på varmeinstallationen.


  2. at sikre, at du får det bedst mulige vedligehold af fjernvarmeanlægget til de lavest mulige omkostninger.


  1. at efterleve de skrappe kvalitetskrav og øvrige bestemmelser, der er fastlagt for ordningen.


Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om

Serviceordningen.